Wijkplatform Haagse Beemden

       

Naar agenda vergaderingen Wijkplatform

 

Informatie aanleveren voor wijk- of dorpsplatform

 

In de Haagse Beemden is net als in de andere Bredase wijken en dorpen sinds 2017 een wijkplatform actief. Het wijkplatform is een netwerk van bewoners en professionals dat met de initiatiefnemers ideeën om de wijk verder te verbeteren bespreekt. Dit zijn vaak activiteiten gericht op leefbaarheid, die aansluiten bij de behoefte van bewoners. Het gesprek in het wijkplatform is er op gericht de activiteit te versterken en te verstevigen.

 

Het wijkplatform kijkt samen met de initiatiefnemer of er ondersteuning nodig is. Misschien is er wel een samenwerking mogelijk met een andere activiteiten in de buurt!

 

Het wijkplatform wordt ondersteund door de sociaal wijkbeheerder van de gemeente.

 

Als een idee besproken wordt, kijkt het wijkplatform voor wie de activiteit bedoeld is, of er behoefte aan is en of het past binnen de wijk.

 

Bewoners weten het beste wat goed is voor hun buurt en daarom is hun inbreng erg belangrijk!

 

Iedereen in het wijkplatform is gelijk en krijgt de ruimte om zijn/haar mening te geven. Bewoners die betrokken zijn bij het idee, beslissen niet mee.

De initiatiefnemer en het wijkplatform bespreken of er voldoende financiële middelen zijn om het idee uit voeren. Als dit niet zo is, wordt er gekeken of de kosten verlaagd kunnen worden en of er mogelijkheden bestaan voor een eigen bijdrage en/of sponsoring.

 

Als er onvoldoende middelen voor de activiteiten beschikbaar zijn kan de initiatiefnemer een subsidieverzoek bij de gemeente indienen. De gemeente besluit, mede op basis van de bevindingen van het wijkplatform, over het toekennen van subsidie.

 

De sociaal wijkbeheerder haalt bij het platform de bevindingen op en neemt deze mee in het besluit over een subsidieaanvraag.

Daarbij toetst de sociaal wijkbeheerder de aanvraag aan de subsidieregels

 

Heeft u interesse om een vergadering van het wijkplatform Haagse Beemden bij te wonen of als u een idee heeft voor een activiteit die u (misschien) aan het wijkplatform wil voorleggen kunt u contact opnemen met de sociaal wijkbeheerder. Uw sociaal wijkbeheerder is benieuwd naar uw ideeën en hoort graag van u. Uiteraard bent u ook welkom bij de vergaderingen van het wijkplatform. 

 

Nieuws-items

 

Uw sociaal wijkbeheerder

Jetze van der Ham

06 200 100 14

 

 

 

E-mail

 

 


Hieronder zie je de kaart van Bewonersinitiatieven Haagse Beemden.

Door links bovenin op het icoontje  te klikken, ontvouwt zich een menustructuur waaruit je een keuze kunt maken van hetgeen je graag in kaart gebracht wilt hebben.

 

 

^ Naar boven