Voorwaarden

Je behoudt als adverteerder alle eigendomsrechten op de tekst, foto’s, video’s, reacties en andere content die je deelt met het HBNieuws (gezamenlijk je “Content”).

 

Je geeft ons toestemming, in de vorm van een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicienteerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie, om je Content te gebruiken, te kopiëren en te publiceren, gebaseerd op de instellingen in het HBNieuws en de selecties die je maakt wanneer je Content aanlevert en zoals anderszins beschreven in ons Privacybeleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je een bericht plaatst op het HBNieuws, je ons toestemming geeft om dit bericht op te slaan, te kopiëren en te delen met andere media (overeenkomstig onze instellingen), zoals met onze sociale media.

 

Verstrek geen Content aan ons waarvan je niet het recht hebt om deze te publiceren of die lasterlijk, inbreukmakend, illegaal of op andere wijze onrechtmatig is. We modereren Content die gepost of aangeleverd wordt door leden op proactieve wijze; we kunnen hierdoor de door jou geplaatste Content weghalen/verwijderen of op een andere manier onze diensten weigeren aan jou, als je deze Overeenkomst of andere beleidslijnen schendt, of inbreuk maakt op intellectuele eigendom, of op andere manier gedrag vertoont waarvan wij denken dat dit een het HBNieuws buurt schaadt.

 

Je geeft ons toestemming om jouw naam en profielfoto en/of informatie over je handelingen op het HBNieuws naast of in verband met advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde content die we vertonen in verband met onze Diensten, te gebruiken zonder bijkomende compensatie aan jou. Als je bijvoorbeeld een bedrijf aanbeveelt, dan kan dit later van tijd tot tijd opnieuw verschijnen in verband met andere advertenties van dat bedrijf op het HBNieuws, en kan deze ook verschijnen in lijsten van aanbevelingen van het HBNieuws-leden op de Bedrijfspagina’s van het bedrijf. Voor alle duidelijkheid: deze toestemming is niet bedoeld als toestemming in het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

We nodigen je uit om je feedback, suggesties of ideeën over het HBNieuws met ons te delen, mits je begrijpt dat we misschien al hetzelfde idee hebben gehad en je ermee akkoord gaat dat het ons vrij staat om alle feedback die je vrijwillig geeft te gebruiken, zonder enige beperking of verplichting (betaling of anderszins) tegenover jou.

 

Leveringsvoorwaarden Adverteerders downloaden

 

 

Terug

^ Naar boven