Politiek nieuws

Portefeuilleverdeling 7 wethouders Bredaas college

 

Boaz Adank (VVD), Veiligheid & Zorg

Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen, Veiligheid en leefbaarheid

 

 

Arjen van Drunen (PvdA), Wonen & Onderwijs

Wonen, inclusief het Volkshuisvestingsfonds, Kansengelijkheid, Onderwijs, Gezondheid, Inburgering, 1e Verbeter Breda, Wijkaanpak sociaal

 

 

Peter Bakker (GroenLinks), Klimaat & Energie

Energietransities, Afval en riool, Dierenwelzijn, Klimaatadaptatie, Natuurontwikkeling, Openbaar vervoer en Kleinschalig Collectief Vervoer

 

Jeroen Bruijns (CDA), Buitenruimte & Regio

Openbare ruimte en beheer, Parkeren, Grondzaken, Wijkaanpak Regio inclusief Vlaanderen, Gemeentelijk vastgoed, NAC

 

Carla Kranenborg-van Eerd (VVD), Economie & Bereikbaarheid

Financiën Economie, Binnenstad, Mobiliteit (exclusief openbaar vervoer, want dat doet Peter Bakker), Evenementen, Arbeidsmarkt

 

Marike de Nobel (GroenLinks), Inkomen & Cultuur

Participatiewet, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening, Cultuur, Diversiteit

 

Daan Quaars (VVD), Stedelijke Ontwikkeling & Digitalisering

Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Digitalisering, Verbeter Breda, Sport, Carnaval, NAC

^ Naar boven