Politiek enquêteformulier 2022 (u blijft anoniem)

1. Over uzelf

Haagse Beemden
Prinsenbeek
12-20 jaar
21-25 jaar
26-45 jaar
46-65 jaar
Boven 65 jaar
Een
Twee
Drie of meer
Ja, u mag mij hiervoor benaderen
Nee, liever niet

Verkeerssituatie

Goed
Matig
Slecht
Ja
Nee
Geleidelijke (met vloeiende overgang?
Varkensruggen (halfrond betonnen obstakel)
Aangenaam en nodig
Onaangenaam maar nodig
Onaangenaam en slecht voor mijn auto, ik wil andere verkeersdrempels
Met de auto
Met het openbaar vervoer
Per fiets
Te voet
Goed, er rijden voldoende bussen
Slecht, ik moet erg lang wachten op de volgende bus
Geen idee, ik maak nooit gebruik van openbaar vervoer
Goed, de haltes zijn goed bereikbaar
Matig
Slecht, ik moet erg ver lopen
Ja
Nee
Ja
Nee

Algemene veiligheid

Ja, absoluut
Het kan beter
Nee, helemaal niet
Openbare verlichting
Tijdig snoeien van het groen
Hangjongeren
Sociale controle
Nvt
Meer handhaving
Evenveel handhaving
Minder handhaving

Afval

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Openbare ruimte

Hiervan is er voldoende aanwezig en het wordt goed onderhouden
Hiervan is voldoende aanwezig maar het onderhoud laat te wensen over
Meer openbare groenruimte is wenselijk
Goed
Matig
Slecht
Goed
Matig
Slecht
Voldoende
Onvoldoende
Ja
Nee
Zeer tevreden, het aanbod is goed en het is prettig om er te verblijven
Tevreden, maar ik zie wel verbeterpuntjes
Matig tevreden, er valt heel wat aan te verbeteren
Ontevreden, ik doe bij voorkeur mijn boodschappen elders

Het sociale domein

Ja, absoluut
Dit is wel een punt van aandacht
Nee, het is er maar slecht mee gesteld
Geen idee
Laagdrempelige toegankelijke ontmoetingsplaatsen
Bingo
Dansen
Creatieve vaardigheden
Biljarten
Sport voor vrouwen
Sport voor mannen
Sport TV kijken
Ja, absoluut
Dit is wel een punt van aandacht
Nee, het is er maar slecht mee gesteld
Geen idee
Voldoende
Gaat wel
Onvoldoende
Geen idee
Ja
Nee
Ja
Nee
Heel af en toe
Ja
Nee

Faciliteiten in uw omgeving? Is er voldoende aanwezig?

Ja
Nee
ja
nee
ja
nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

De Gemeente en de politiek

Ja, de gemeente heeft oog voor wat er hier in de wijk speelt
Nee, de gemeente heeft meer oog voor andere stadsdelen
Ja, de gemeente heeft oog voor wat er hier in mijn buurt speelt
Nee, de gemeente heeft meer oog voor andere buurten in de wijk
Ja
Nee
Kan beter
Geen idee
Ja
Nee
Dat weet ik nog niet
Ja
Nee
Ja
Nee
N.v.t. - Ik ontvang de nieuwsbrief al

Als u bovenstaande vraag met Ja heeft beantwoord, vult u dan hieronder uw e-mailadres en (voor)naam in. Dan voegen wij uw gegevens toe aan ons abonneebestand. 

Tot zover deze vragenlijst. Indien u een afschrift wenst van uw enquête, kunt u hieronder nog uw e-mailadres invullen. Uw reactie wordt anoniem door ons behandeld.

Denk er svp nog aan uw enquête via onderstaande knop te verzenden?

 

Wij danken u hartelijk voor uw deelname.

HBNieuws - Modern Prinsenbeek

Velden met een * zijn verplicht
^ Naar boven