Initiatieven en subsidies

Dit domein is op initiatief van de gemeente ingesteld om nieuwe ideeën en voorstellen uit en voor de wijk te stimuleren en te ondersteunen. Dat kan het beschikbaar stellen van materiaal of ruimte zijn. Maar ook het beschikbaar stellen van budget(subsidie) of het in contact brengen of verbinden met andere partijen in het dorp. De toetsing van de ingediende voorstellen zullen in een onderbouwd advies naar de gemeente gaan en voldoen aan de geldende voorwaarden van de gemeente.

 

Betrokkenen

Het platform bestaat uit betrokken wijkbewoners en bestaat uit een vaste groep met daarnaast wisselende nieuwsgierigen uit de wijk. In principe kn iederen aanzitten op een avond van het Wijkplatform.

 

Wat is een initiatief?

Een initiatief is een activiteit die (of een project dat): de leefbaarheid bevordert en/of de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen wijk of directe woonomgeving stimuleert en/of aansluit op de behoeften van bewoners en de voorwaarden die zij stellen aan opgroeien, leren, ontwikkelen en werken, ontmoeten, betrokken zijn en leven. Een initiatief dien je in via het Subsidie Aanvraagformulier.

 

Welke initatieven hebben we al geholpen?

2020

 

 

2021

 

 

Overzicht aanvragen

 

 

Subsidie aanvraagformulier

(klik op de afbeelding om PDF met invulbare velden te openen)

 

Het ingevulde formulier dien je te scannen/fotograferen en

vervolgens te mailen naar jwj.van.der.ham@breda.nl

^ Naar boven