Advertentievoorwaarden

Wijkmagazine.online

Je draagt alle eigendomsrechten op tekst, foto’s, video’s, reacties en andere content die je deelt over aan Wijkmagazine.online (gezamenlijk je “Content”).


Je geeft ons toestemming, in de vorm van een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicienteerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie, om je Content te gebruiken, te kopiëren en te publiceren, wanneer je Content plaatst en zoals anderszins beschreven in ons Privacybeleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je een bericht plaatst, je ons toestemming geeft om dit bericht op te slaan, te kopiëren en te delen met anderen die onze Diensten ondersteunen.


Verstrek geen Content aan ons waarvan je niet het recht hebt om deze te publiceren of die lasterlijk, inbreukmakend, illegaal of op andere wijze onrechtmatig is.
We modereren Content die gepost wordt op proactieve wijze; we kunnen door jou geplaatste Content weghalen, of op een andere manier onze diensten weigeren aan jou, als je deze Overeenkomst of andere beleidslijnen schendt, of inbreuk maakt op intellectuele eigendom, of op andere manier gedrag vertoont waarvan wij denken dat dit iemand schaadt.


We nodigen je uit om je feedback, suggesties of ideeën over Wijkmagazine.online met ons te delen, mits je begrijpt dat we misschien al hetzelfde idee hebben gehad en je ermee akkoord gaat dat het ons vrij staat om alle feedback die je vrijwillig geeft te gebruiken, zonder enige beperking of verplichting (betaling of anderszins) tegenover jou.

 

 

 

 

Wilgenkatje - foto ingezonden door Wendy Torenvliet

 

Druppels op blad - goto ingezonden door Maud Quaedvlieg

^ Naar boven