Straatmeubilair

Meer bankjes en tafels (67%) en vuilnisbakken (59%) zijn gewenst. Ook het onderhoud vormt een aandachtspunt (52%). Het samen buiten zijn staat hoog op de lijst en goede voorzieningen dragen daaraan bij. Wat zegt jullie programma hierover? 

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

Hierna werd het debat nogmaals opgepikt. Kijk naar deel 2 over Straatmeubilair 

 

^ Naar boven