Verkeersveiligheid

61% Geeft hieraan een onvoldoende. Slecht overzicht op kruispunten, onduidelijke scheiding van voet- en fietspaden en autowegen en niet of te laat gesnoeid groen dragen hieraan bij. Hoe ziet jullie Plan van Aanpak eruit? 

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

^ Naar boven