Trottoirs

Een serieus knelpunt vormt de conditie van de trottoirs. Losse en scheefliggende stoeptegels, regenplassen, wortelopdruk, et cetera. Dit komt niet voor niets al in de derde vraag naar voren. Hoeveel prioriteit heeft het voor jullie?

 

Terug naar vragenoverzicht

 

 

Dit filmpje is dezelfde als bij Verkeersdrempels omdat het in één totaal-interview is opgenomen

 

^ Naar boven