Sociaal wijkbeheerder Jetze van der Ham

Per 1 april kregen we een nieuwe Sociaal Wijkbeheerder Breda Noord-West (Haagse Beemden en Prinsenbeek). Graag stelt hij zich aan u voor: Jetze van der Ham, 41 jaar oud, woont in Etten-Leur met zijn vrouw en twee zoontjes. Wijkgericht werkzaam geweest in onder andere Rotterdam, woonde daar ook een tijdje en verhuisde vervolgens naar Breda. Als bewoner was hij actief in de wijk en de stad. Jetze ziet veel energie in onze wijk en vergelijkt de Haagse Beemden met een diamant met veel facetten: “Het is net hoe je ernaar kijkt, of hoe het licht erin valt, je ziet steeds iets anders.”

 

Op de vraag wat hem aantrok in deze functie vertelt Jetze enthousiast: “Het werken in de wijk, de contacten, initiatieven en mensen die daarvoor gaan. Soms heb je contact met één persoon, maar de uitdaging in het werk is voor mij om te zoeken of er een collectieve oplossing is voor de hele wijk waarin je dit individuele geluid dan weer terug kunt vinden. Binnen de Haagse Beemden heb je gebieden die onderling verschillen. Ik kijk dan juist hoe je kunt profiteren van de samenhang die er natuurlijk ook is, om te verbinden en er samen iets moois van te maken.”

 

WAT IS DE TAAK VAN EEN SOCIAAL WIJKBEHEERDER?
“Onder wijkbeheer valt de dagelijkse gang van zaken”, legt Jetze uit. “De wijkmanagers van de gemeente kijken een aantal jaren vooruit. Ik kijk naar de komende maanden. Nu bijvoorbeeld het voorjaar: welke ideeën zijn er voor activiteiten? Mijn rol is dan om binnen het gemeentehuis de verbinding te leggen: past dit plan bij het idee dat de gemeente daarbij heeft? Dat valt onder de functie van Sociaal Wijkbeheerder. Er is ook een Fysiek Wijkbeheerder, voor de Haagse Beemden is dat Juul Peters. Wandelen in coronatijd leidt tot de vraag hoe de buitenruimte voldoet, hoe de voetpaden, etcetera erbij liggen. Dat neemt Juul voor haar rekening. Collega’s van gemeentewerken dragen weer zorg voor reparatie of vervanging in de wijk. Zo werken we als één team aan wijkbeheer. Ik help Juul ook bij het begeleiden van studenten Social Work van Avans, dan zie je hoe de sociale en fysieke aspecten in elkaar grijpen. Een goed voorbeeld is ook de beweegtuin: een fysieke maatregel was het neerzetten van de toestellen, maar het gebruik door bewoners is dan het sociale aspect. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met het team van deze wijk. Bij iedereen die ik heb gesproken of gehoord staat de betrokkenheid met de wijk voorop.”

 

VERSCHILLENDE MENSEN MET VERSCHILLENDE IDEEEN
Vanuit hun eigen perspectief of situatie kijken mensen soms anders naar de wijk, waardoor verschillende ideeën ontstaan“, weet Jetze. “Dan is het mijn rol om te proberen er met elkaar uit te komen en uit te zoeken wat het beste voor de wijk is. Je moet zoeken naar het evenwicht. De uitdaging is te kijken wat er wél kan en waar je dan op uitkomt: is dat dan nog interessant voor de initiatiefnemers, of moet er naar andere mogelijkheden gezocht worden. Daar komen hele goede gesprekken uit voort en een belangrijk deel van mijn werk is dan ook om te luisteren.”

 

UITDAGING EN DRIJFVEER
Gevraagd naar de grootste uitdaging antwoordt hij: ”Binnen de Haagse Beemden komen sommige mensen op sociaal gebied onder grote druk te staan, bijvoorbeeld door vereenzaming of sociale problemen die minder zichtbaar zijn. Ik hoop dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we er goed doorheen komen. Mijn boodschap aan de wijkbewoners is: zorg voor elkaar, vraag aan je buren hoe het gaat! Daarnaast wil ik mijn mouwen echt opstropen voor alle energie die ik ervaar in deze wijk en voor zoveel mensen die op een goede manier bezig zijn, hart voor de wijk hebben en broeden op ideeën. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren door ervoor te zorgen dat de optelsom daarvan maximaal is, dat is mijn drijfveer! En ik wil graag ook weer afsluiten met het beeld van de diamant, dat valt me echt op in de Haagse Beemden: iedereen ziet de diamant vanuit een andere invalshoek, met een andere lichtval. Wat ik graag zie, is dat mensen daarover met elkaar in gesprek gaan en welke kansen en oplossingen dan mogelijk zijn.”


Wij wensen Jetze veel inspiratie voor verbinding in de wijk!

^ Naar boven